Programmacommissie

Peter Paul van Dijk.jpg
Peter Paul van Dijk
Enterprise Architect
AkzoNobel

Peter Paul van Dijk werkt 14 jaar bij AkzoNobel waarvan 10 jaar als Enterprise Architect. Aandachtsgebieden zijn onder andere identity and access management, security, cloud solutions en infrastructuur in de meest ruime zin van het woord. Identiteiten zullen een steeds crucialere rol spelen voor services in de complexer wordende omgeving voor zowel Business to Employee, Business to Business en Business to Consumer omgevingen.

Robert Graskamp.jpg
Robert Garskamp
CEO
IDentity.Next

Robert Garskamp streeft ernaar zijn kennis over en ervaring met verschillende aspecten van digitale identiteit, veiligheid, privacy, mobiliteit, risicomanagement en naleving van wet- en regelgeving te delen met verschillende organisaties in uiteenlopende sectoren. Ook vervult hij voor verschillende organisaties (in de publieke en private sector) de rol van adviseur en consulent met betrekking tot digitale identiteit. 

Kees Meesters.jpg
Kees Meesters
Senior adviseur bedrijfsvoering
Rijksoverheid

Kees’ expertise is privacybescherming van alle medewerkers van de organisatie. Kees heeft heel zijn loopbaan met mensen gewerkt. Als fysiotherapeut, als HBO-docent in het deeltijd onderwijs en sinds 2002 voor de Rijksoverheid, waarvan de afgelopen 10 jaar als senior adviseur bedrijfsvoering.

Werken met mensen is de draad in zijn loopbaan. Mensen hebben verschillende rollen in zowel de fysieke als in de digitale wereld. Elke rol geeft eigen kenmerken aan die mens in die context. Die kenmerken tezamen zijn een afbeelding, een set gegevens van en/over die natuurlijke persoon. Een andere omschrijving voor die afbeelding is een “identiteit”, waarmee Kees de relatie legt tussen iemand als natuurlijke persoon, mens, en een identiteit in, bijvoorbeeld, de grote digitale wolk: de cloud.

Erik Ijpelaar
Eric Ijpelaar
Manager Operations Traxion Services
Traxion

Eric IJpelaar is na 30 jaar werkzaam te zijn geweest bij DSM in diverse functies in de ICT van Informatie Architect, ICT Manager, project Manager en de laatste tien jaar als Manager of the Global Information Security Department nu werkzaam als Manager Operations Traxion Services. Na het opzetten van een operationele security service department en vervolgens uitbesteden van die services wil hij zijn kennis en vaardigheden inzetten voor andere bedrijven. Hij is nadrukkelijk betrokken bij het Cloud Identity werkveld in Nederland, ook omdat hij in 2008 al de internet centric strategie introduceerde binnen DSM als voorloper van de cloud strategy.

Meer sprekers worden geladen